Kenniscentrum Wetenschap & Technologie Oost


 
 
Regioconferentie 'Talentontwikkeling door Onderzoekend en Ontwerpend Leren' 9 juni Windesheim Zwolle.

Laatste mogelijkheid professionaliseringssubsidie aanvragen (max. € 5.000,=) - melden voor 1 oktober

In het kader van de KWTO-subsidie voor professionalisering kan nog steeds een aanvraag worden gedaan. Voor 1 oktober dient  dit gemeld te worden bij één van de projectleiders en voor medio november worden alle aanvragen beoordeeld.  De beide projectleiders zijn adviseur van de school en ondersteunen hen bij de aanvraag. De eerstvolgende bijeenkomst van de beoordelingscommissie is 12 oktober.


Subsidie professionalisering & procedure

Laatste mogelijkheid verduurzamingspremie (€ 1.000,=) aanvragen - sluitingsdatum 15 oktober

KWTO heeft de mogelijkheid nog een aantal extra verduurzamingspremies toe te kennen aan scholen die daar nog geen gebruik van hebben gemaakt. De sluitingsdatum is 15 oktober.

W&T, Onderzoekend & Ontwerpend Leren en (Top)talentontwikkeling; Wat is het en waar moet ik beginnen?

Er zijn diverse filmjes en brochures die een antwoord geven op bovengenoemde vraag: Een filmpje van 4 minuten van Techniektalent.nu Van Techniek naar Onderzoekend & Ontwerpend Leren : Filmpjes (4x) over Onderzoekend &  Ontwerpend Leren (Wetenschap in de klas) van de Radbouduniversiteit; Digitale brochure  Van hellingshoek tot hypothese van de Universiteit Utrecht; Methodiek Talenten Voeden een artikel van hoogleraar Juliette Walma van der Molen.

Waar kan KWTO mee helpen bij W&T, Onderzoekend & Ontwerpend Leren en (Top)talentontwikkeling?

KWTO ondersteunt scholen en besturen in de regio Oost bij de ontwikkeling en implementatie van Onderzoekend & Ontwerpend Leren, Wetenschap & Technologie en (Top)talentontwikkeling. Tevens biedt KWTO een aantal subsidiemogelijkheden w.o. voor professionalisering . Hiermee kan het implementatieproces in de school ondersteund en versneld worden. De programmamanager en de projectleiders hebben veel kennis van genoemde thema's en van andere organisaties die behulpzaam zijn. KWTO wil daarin graag een verbindende factor zijn.

Henk Mulder, Patty van Scherpenzeel en Gerard Venneman zijn de ondersteuners vanuit KWTO

Henk Mulder , Patty van Scherpenzeel en Gerard Venneman adviseren de basisscholen in Oost Nederland (Overijssel, Noord Veluwe en Stedendriehoek) bij de implementatie van OOL, W&T en (Top)talentontwikkeling. Patty en Gerard ondersteunen scholen ook bij subsidieaanvragen.

De ondersteuners

Programma regiobijeenkomst 'Talentontwikkeling door Onderzoekend & Ontwerpend Leren' op 9 juni in Zwolle kent 125 deelnemers

De nauwe samenwerking tussen Talentennetwerk Oost PO en KWTO die vanaf 1 januari een feit is, resulteert in een gezamenlijke conferentie op donderdag 9 juni van 16.00 uur tot 19.00 uur bij Hogeschool Windesheim in Zwolle. Ook Talentenetwerk Oost voor het VO is bij de organisatie betrokken. Naast een keynote spreker Hanno van Keulen zijn er workshops en een inspiratiemarkt waaraan ruim 125 mensen gaan deelnemen. Meer informatie met o.a. programma staat op deze site.

 

Innovatiesubsidies zijn definitief toegekend

KWTO heeft aan 5 (samenwerkende) scholen die aan de slag gaan met vernieuwingen op het terrein van W&T, een innovatiesubsidie toegekend van € 15.000,-. Eind 2016 worden de opbrengsten gepresenteerd zodat ook andere scholen daar van kunnen profiteren. Op deze site worden de 5 innovaties uitgebreid beschreven:  leerlijnen W&T en co-teachers, geïntegreerd W&T onderwijs zelf ontwikkelen, doorgaande lijn W&T en Talentontwikkeling PO-VOsamen met bedrijven leerlijnen ontwikkelen

Nauwe samenwerking tussen Talentennetwerk Oost en KWTO geformaliseerd

Beide organisaties werken al langere tijd nauw samen en sinds 1 januari jl. heeft dat een definitief karakter. Talentontwikkeling kan immers niet los gezien worden van Onderzoekend & Ontwerpend Leren. Tot 1 augustus blijft  Talentennetwerk Oost haar officiële status nog behouden onder de naam 'Talentennetwerk Overijssel en Oost Gelderland', vanaf 1 januari omvat haar werkgebied in ieder geval het gehele werkgebied van K WTO .


Talentennetwerk

Brochures W&T

Richtinggevend Leerplankader W&T van de SLO nu officieel

KWTO-Innovaties

Een Junior Fab Lab als onderdeel van het onderwijscurriculum