Kenniscentrum Wetenschap & Technologie Oost


 

Smart City Challenge for Girls Zwolle

Op  vrijdag 13 januari 2017 organiseert VHTO , Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek in het provinciehuis van Overijssel de Smart City Challenge for Girls. Dit evenement wordt speciaal georganiseerd voor meisjes uit groep 7/8 van basisscholen in Overijssel. De teams van meisjes worden hierbij begeleid door scholieren uit het voortgezet onderwijs en door studenten.

Iedere basisschool in Overijssel kan deelnemen aan de Smart City Challenge for Girls die duurt van 9.00 uur tot 16.00 uur. Lees verder.

Bijeenkomst over opbrengsten van KWTO innovaties 22 maart 2017

Op woensdag 22 maart van 15.30 tot 19.00 vindt een netwerkbijeenkomst plaats waarbij vertegenwoordigers van alle basisscholen in Oost Nederland kennis kunnen nemen van de opbrengsten van de KWTO innovaties. Na een inleiding door Prof. Juliette Walma van der Molen kunnen belangstellenden in 3 rondes kennis nemen van eerste opbrengsten. De innovaties gaan o.a. over  'Samenwerking met bedrijven, co-teaching bij W&T, ontwerpen van eigen lessen, overgang PO-VO in het kader van talentontwikkeling , een junior fab lab in samenwerking met de plaatselijke papierindustrie en 'Anders verantwoorden'. Lees verder.

Robert Everink, directeur basisschool Los Hoes Haaksbergen


"We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met bedrijven om kinderen de kans te geven van daaruit te leren"
Basisschool Los Hoes noemt zich 'de andere basisschool'. Met succes kreeg zij een basissubsidie van KWTO toegekend. De aanvraag hiervoor stak in op de samenwerking met plaatselijke bedrijven. Dit vanuit een regisserende rol van Los Hoes. Robert Everink is directeur: Ons onderwijsconcept betrekt bedrijven in de regio bij de school en leerlingen. Het werkt, de bal rolt inmiddels en ik wordt hier energiek en blij van"

Interview

Arjan Brunger, voorzitter van het College van Bestuur van Konot


"Wetenschap en Techniek invoeren doe je zoals het concept zelf ook is: onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend"
Arjan Brunger is voorzitter van het College van Bestuur van Konot, een stichting met 22 aangesloten basisscholen voor katholiek onderwijs in noordoost Twente. De basisscholen hierbinnen zijn druk bezig met talentontwikkeling bij kinderen op basis van de 7 habist van Steven Covey. Hierbinnen past naadloos de invoering van W&T. Arjan Brunger: "De kunst is W&T net als het concept zelf onderzoekend, ontwerpend en ontdekkend in te bedden".

Interview

Erwin Dekker, directeur van De Agnietenschool in Elburg


“Betekenisvol onderwijs haalt het beste uit de leerling, nu én voor later”

  De Agnietenschool in Elburg ontving een innovatiesubsidie van KWTO. Hun overtuigende aanvraag focust op het innovatieve concept voor basisonderwijs genaamd ‘Betekenisvol onderwijs met het ontwerpen van eigen lessen’ . Hoe werkt dit concept in de praktijk? Erwin Dekker, directeur: “We dagen de kinderen inspirerend uit zelf concreet aan de slag te gaan met het ontwerpen van hun eigen lessen.”


Interview

Patty van Scherpenzeel, projectleider


"Succesvolle integratie KWTO en (Top)Talenten PO in de regio Oost "                                 

Vanaf de start in 2014 hebben het netwerk (Top)Talenten en KWTO nauw samen gewerkt. Als projectleider voor KWTO en kwartiermaker (top)talenten PO heb ik een rol binnen beide organisaties. Een logische stap was het dan ook begin dit kalenderjaar - organisatorisch en  praktisch voor besturen en scholen - KWTO en het Talentennetwerk te integreren.


Lees verder

 

Methodiek Talenten Voeden en de verantwoording van W&T vaardigheden


‘Inschatting talenten, eigen ontwikkelprofiel en portfolio(paspoort)’ zijn de verantwoordingsinstrumenten

Vergrijzing van de samenleving, duurzaam gebruik van grondstoffen en gezonde voeding zijn maatschappelijke vraagstukken waar we een antwoord op moeten vinden. Kinderen die nu op de basisscholen zitten, worden de samenwerkende probleemoplossers van deze (toekomstige) vraagstukken. Mede daarom moeten we talenten van kinderen volop benutten en ontwikkelen. Dit uitgangspunt èn goed kunnen functioneren in onze snel veranderende wereld, vereist een bijstelling van ons onderwijs. Daarom heeft SETD van Universiteit Twente de methodiek Talenten Voeden ontwikkeld.   


Lees verder

KWTO ondersteunt excursies bij themadag van stichting mijnplein


Ruim 400 personeelsleden laten zich inspireren rond de vraag ”Hoe laten we onze kinderen de komende decennia leren?”

  De personeelsleden van stichting mijnplein , een organisatie voor primair onderwijs in Salland, hebben op 26 oktober jl. een studiedag gehad over drie vragen:

a.      Wat moet het curriculum van de toekomst worden?

b.      Hoe organiseren we het onderwijs van de toekomst?

c.      Hoe leren onze kinderen nu en in de toekomst?

Symen van der Zee (het curriculum), Mark Mieras (het brein) en  Claire Boonstra  (het onderwijssysteem)  hebben met hun inleidingen op 26 oktober bij het IJsselDelta Center in Zwolle het thema breed voor het voetlicht gebracht


Lees verder

Brochures W&T

Richtinggevend Leerplankader W&T van de SLO nu officieel

KWTO-Innovaties

Een Junior Fab Lab als onderdeel van het onderwijscurriculum